Romsåsveien

Romsåsveien, Romsås, bydel Grorud, fra Bergensveien til Odvar Solbergs vei. Avkjøring mot nordøst til gammelt boligområde, Rommiskogen, i skogen øst for veien, med adresser til Trondheimsveien. Navnet vedtatt 1969.