Sønnico

(Omdirigert fra Sønnico Installasjon)

Sønnico, Brynsveien 12, teknisk entreprenørselskap grunnlagt i 1910 med virksomhet på elektro-, tele- og kraftområdet, foruten i Oslo også på mange andre steder i Norge.

Historikk

Sønnico ble grunnlagt i 1910 av ingeniør Francis Sønnichsen (1881–1963) som Francis Sønnichsen Elektroteknisk Entreprenørforretning, fra 1923 under navnet Elektricitetsfirmaet Francis Sønnichsen & Co., etter at sivilingeniør Karl Fredrik Oppegaard ble opptatt som kompanjong. I 1929 gikk Sønnichsen ut av firmaet, som endret navn til Elektricitetsfirmaet Sønnichsen & Co., fra 1941 forkortet til Elektricitetsfirmaet Sønnico. Firmaet ble aksjeselskap i 1959, da August Cappelen (1933–2001) kom inn som eier, senere eneeier.

Firmaet drev først elektroinstallasjon og solgte utstyr til kraftverk, leverte etter hvert «alt elektrisk fra kraftstasjon til lampe». Man prosjekterte og bygde blant annet kraft- og transformatorstasjoner, installerte elektriske anlegg for lys og kraft, leverte kjøle- og fryseanlegg og drev detaljsalg av blant annet belysningsutstyr, husholdningsapparater, kjøleskap og radioer. I 1962–85 produserte Sønnico over 1 million vaffeljern. Senere fikk firmaet store oppdrag under olje- og gassutbyggingen i Nordsjøen, etter 2000 også teleinstallasjon med Telenor som stor kunde.

Sønnico hadde fabrikk og radioverksted i Munkedamsveien 71, fra 1929 butikk for detaljsalg i Karl Johans gate 39 og fra 1935 hovedkontor med lager og verksteder i Munkedamsveien 35 (avdelingskontor i Huitfeldts gate 29). I 1958 ble hovedkontoret, fabrikken for lysutstyr og et utskilt selskap for engrossalg (A/S Sønnico Engros) flyttet til et nybygg i Malerhaugveien på Ensjø, og etter flere utbygginger fulgte resten av firmaet med dit.

Firmaet ble omstrukturert i 1997 og delt i flere aksjeselskaper. Engrosvirksomheten og andre selskaper ble senere solgt, mens Sønnico Teknikk fremdeles eies av Cappelen-familien og holder til på Alnabru under firmanavnet Proxll. Sønnico Installasjon ble i 2004 overtatt av Umoe-gruppen (eid av Jens Ulltveit-Moe). I 2011 ble forretningsområdene tele og elektro organisert som to selvstendige selskap, og ble hetende Sønnico Tele AS og Sønnico AS. I 2014 ble Sønnico Tele fusjonert med Eltel Networks til Eltel Sønnico. Eltel kjøpte 2015 ut Eltel Sønnico; Sønnico (fremdeles Umoe-eid) driver fortsatt med elektro.

Francis Sønnichsen etablerte også firmaene A/S Sønnichsen Rørvalseverket og F. Sønnichsen Akkumulatorfirma.