Sørskaret

Sørskaret, Sørbråten, bydel Marka, blindvei sørvestover fra Sørbråtveien.