Sørstien

Sørstien, Sørbråten, bydel Marka, blindvei nordover fra Sørbråtveien. Gammelt veinavn formelt vedtatt 1990.