Sagbanken

Sagbanken, Saugbanken, forstad til Christiania før byutvidelsen i 1794. Lille Voldport, den ene av de to byportene på østsiden av byen, lå i det nåværende krysset Dronningens gate/Karl Johans gate. Sagbanken strakte seg øst for krysset og nedenfor Dronningens gate mot Jernbanetorget, og videre østover langs Biskop Gunnerus’ gate mot Lilletorget. Østgrensen for Sagbanken gikk langs Brugata til Akerselva og mot utløpet i Bjørvika og hadde i 1743 i alt 165 bebodde hus.

Navnet skyldes oppfyllingen fra Akerselva med mye sagflis. Der det sumpige landet nord og øst for nåværende Jernbanetorget gikk over i fastere land, lå sjøboder og opplagstomter for trelast til eksport. Ikke minst handelshusene til familiene Anker og Collett hadde store trelastlagre i siste halvdel av 1700-tallet.

Om fattigstuene, se Sagbankens Stuer. Peder Michelsens Enkestue lå også på Sagbanken. Ved reguleringen av Jernbanetorget ble enkestuen flyttet til Krohgstøtten, senere til Sognsveien 7 og så til Kirkeveien 163.