Krohgstøttens sykehus

Krohgstøtten sykehus / Foto: Mahlum, 2008 / Public Domain

Krohgstøttens sykehus, Storgata 40, tidligere sykehus som ble tatt i bruk 1859 for 257 «fattiglemmer» og som «Byens Sygehus» med 106 senger for kronisk syke i det nye komplekset som kommunen hadde reist i parken ved Krohgstøtten, bygd i nygotisk stil med fasader i rød tegl (ark. Christian H. Grosch). Da den medisinske blokken ved Ullevål sykehus stod ferdig 1916, ble sykehuset en avdeling av Ullevål, til å begynne med for pleiepasienter, senere en vanlig medisinsk avdeling. Kommunen opprettet egen legevakt for spanskesyke ved sykehuset og et eget hjelpekontor som organiserte hjemmesykepleie. 1988 flyttet rehabiliteringsavdelingen fra Storgata 40 til Ullevål sykehus, og Krohgstøtten sykehus ble nedlagt 1989.

I 1900 ble det opprettet en legevakt i Krohgstøttens sykehus’ kirurgiske avdeling. Da denne avdelingen 1903 flyttet til Ullevål sykehus, fortsatte legevakten som selvstendig avdeling. Denne ble etter hvert utvidet, og 1959 ble en ny legevaktbygning innviet (ark. Øivin Grimsgaard og Karl Grevstad). 1982 fikk også seksjon for allmennhelsetjeneste (det daværende Helserådet) lokaler i Storgata 40. 1988 ble Oslo kommunale legevakt skilt ut, og Akuttetaten opprettet for å skape et integrert akuttilbud innen helse- og sosialområdet. Senge- og operasjonsavdelingen ble nedlagt 1992. 1995 kom legevakten tilbake som en klinikk under Ullevål sykehus. Den ble egen etat 2002, se Legevakten. Et av Oslo Byes Vels blå skilt står på bygningen til minne om Krohgstøtten sykehus.