Sandbakken (plass) Østmarka

Sandbakken, plass med gnr. 174/4, tidligere småbruk i Østmarka, opprinnelig plass under Hellekindset. Plassen ble ryddet på 1600-tallet, kjøpt av Oslo kommune 1956, gårdsdriften nedlagt samme år. Nå serveringssted, bygd av Oslo kommune og åpnet 1959.