Setertjern

Setertjern, også skrevet Sætertjern, navn på flere vann i Oslomarka.

1. Setertjern i Østmarka, på grensen til Nordre Follo, også kalt Hanåtjernet, 136 moh, tilhører Mossevassdraget. På sørsiden av vannet (i Nordre Follo) ligger Frambu Kompetansesenter for sjeldne diagnoser, en landsdekkende kurs- og rehabiliteringsinstitusjon, på nordsiden Hanåa gård (se Hellekindset).

2. Setertjern i Lillomarka, sørøst for Solemskogen, 294 moh, avløp til Grytebekken som munner ut i Maridalsvannet. Sør for Setertjern ligger Linderudseterhøgdene.

3. Setertjernet i Nordmarka, sør for Svartorseter, 304 moh, avløp til Svartorsæterbekken som munner ut i Langlielva.