Linderudseter

Linderudseter, tidligere seter i Lillomarka, lå øst for toppen av hoppbakkene på Linderudkollen. Seteren var den sørligste av setrene i Lillomarka og lå i Abbediseter skog, en gammel klosterskog fra før reformasjonen. Den var husmannsplass på 1700-tallet. Som seter under Linderud gård var den i drift til 1830-årene, det siste sted det ble setret i Aker.

I fortellingen «En tiurleik i Holleia» har Peter Chr. Asbjørnsen innflettet en historie om skytteren Brandte-Lars og trollharen fra Linderudseter. Samme skytter har i følge en annen tradisjon hatt sammenstøt med huldra nær denne vangen.

Linderudseterhøgdene er åspartiet øst for Linderudseter og vest for Alnsjøen, sør for Setertjern. Det består av to sett med åsrygger, i nord selve Linderudseterhøgdene, som strekker seg til Linderudkollen, og en tverrygg mot syd, som ender i Storhaug, der en av Ole Høilands huler ligger. Høyeste punkt 381 moh.