Svartorseter (plass)

Svartorseter eller Svartor, gård med gnr. 25/1, Sørkedalen, ble skilt ut fra Kongens Almenning 1649 og skjøtet til Morten Lauritssøn (Ugle). Gården har flere ganger vært delt og samlet. Svartorseter har ligget under Skøyen og Blindern. Den ble solgt til Nordmarksgodset 1884. Veien fra Sakariasveien mot Svartor fikk 2014 navnet Svartorseterveien.

Øst for Svartorseter ligger Blankvann landskapsvernområde.

Svartorsæterbekken, bekk i Nordmarka, fra Sætertjern (304 moh) ved Svartorseter til Langlielva, like før denne løper sammen med Heggelielva og danner Sørkedalselva. Svartorsæterbekkens øverste kilde er Kobberhaugtjern (426 moh) hvorfra Kobberhaugbekken renner til Motjernet og Motjernbekken videre til Svartorsæterbekken like vest for Svartorseter.