Skogbrynet

Skogbrynet, Sollerud, bydel Ullern, fra Bestumveien til Sollerudveien. Navn 1925 etter beliggenheten, veien ble anlagt i utkanten av Rustadskogen.