Slåmotgangen

Slåmotgangen, Sentrum, bydel Grünerløkka, fra Christian Krohgs gate ned mot Akerselva. Navnet er et meget gammelt lokalnavn i Fjerdingen og har navn etter Hans Olsen Slaamodt, som ca. 1800 hadde gartneri på sørsiden av gaten ned mot elven. Gaten er sannsynligvis den gamle fortsettelsen av innkjøringsveien fra nord til Christiania, som gikk over Akerselva ved Lakkegården og videre nedover det som i dag er Christian Krohgs gate.