Slusa

Slusa, tidligere kunstig sideløp i Akerselva med portanordning. Det ble anlagt 1810 for å holde Akerselva farbar og for å få større vannsirkulasjon og renere vann i Bjørvika. Slusa gikk fra Akerselva og vestover til hjørnet mellom Palékaia og Krankaia. Slusa ble gjenfylt 1962 i forbindelse med byggingen av Palékaia.