Smedstua (plass) Ekeberg

Smedstua, husmannsplass med gnr. 151/5, tidligere plass senere gårdsbruk under Ekeberg. Den største gårdsdriften på Ekeberg ble drevet her. På det meste hadde de 34 kuer. Den lå på Ekebergsletta, øst for Ekeberghallen, og gav navn til en holdeplass på Simensbråtbanen der den krysset Ekebergveien. Har gitt navn til veien Smedstusvingen. Våningshuset brant ned i 1972 og låven brant ned i 1979. Kun huset Hotellet er bevart.