Smedstusvingen

Smedstusvingen, HoltetEkeberg, bydel Nordstrand, fra Erlandstuveien til Høgdefaret, videre som gangvei til Ekebergveien. Navn 1927 etter Smedstua, tidligere plass under Ekeberg. Mellom Smedstusvingen og Erlandstuveien går Fredveien.

Husene med nr. 7 og 9 hører til bebyggelsen i Holtet hageby, oppført 1924–28.