Smestad Tennisklubb

Smestad Tennisklubb, tidligere klubb som hadde seks baner på østsiden av Ring 3 (Store Ringvei) ved Solskinnskroken. Smestad Tennisklubb startet som en fortsettelse av Volvat Tennisklubb, som til 1937 hadde leid baner på Volvat. Dette året fikk Volvat Tennisklubb leie tre baner ved Ring 3 på Smestad. Anlegget ble utvidet til seks baner i 1948, og dette året skiftet klubben navn til Smestad Tennisklubb. Klubben ble nedlagt i 1988 da området skulle utnyttes til boligformål.