Sofienberghjemmet

Sofienberghjemmet, Helgesens gate 62a, bydel Grünerløkka. Sykehjem like ved Sofienbergparken, oppført som sosialbygg for Sofienberg menighet 1967 (ark. Nissen og Brynning). Det har 85 langtidsplasser (én skjermet enhet for personer med demens, én klaravdeling og tre vanlige langtidsavdelinger samt 20 plasser på dagsenteret. Sykehjemmet som er privat, eies og drives av Stifelsen Kirkens Bymisjon.