Sportsstien

Sportsstien, Høybråten, bydel Stovner, fra Bekkevollveien til Idrettsveien langs Høybråten idrettsplass. Navnet vedtatt 1991. –

4. Høybråten og Stovner Idrettslags klubbhus, totalskadet i brann 21. april 2020.