Stadskonduktør

Stadskonduktør, tidligere betegnelse for kommunal tjenestemann med et arbeidsområde omtrent som senere bygningssjef, byplansjef, byarkitekt og oppmålingssjef. De mest sentrale stadskonduktører i Christiania var Christian H. Grosch (1828–65) og G. A. Bull (1865–98).