Stiklestadgata

Stiklestadgata, Grønland, bydel Gamle Oslo, tidligere gatestump vestover fra Platous gate. Navnet vedtatt 1866; oppkalt etter slaget ved Stiklestad 1030. Gatenavnet ble slettet 2006 da det ikke lenger var noen adresse til gaten og heller ingen spor igjen av gateløpet. Området der gaten lå, strøket mellom Rubina Ranas gate, Mandalls gate og Schweigaards gate, kalles fortsatt for «Stiklestadkvartalet».