Tåsen allé

Tåsen allé, Tåsen, bydel Nordre Aker, fra Ugleveien til Tåsenveien, småhusbebyggelse i tre karakteristisk for Tåsen hageby. Navn 1926 etter Nordre Tåsen gård.