Tjernfaret

Tjernfaret, Rødtvet, bydel Grorud, gangvei nordover fra Arthur Nordlies vei til badeplassen ved Lilletjern (Vesletjern), som veien er oppkalt etter. Navnet vedtatt 2002. Til veien ligger Vesletjern borettslag med 11 rekkehus- og 41 blokkleiligheter.