Tokerud (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Tokerud, boligstrøk nord for Stovner, bydel Stovner, navn etter Tokerudgårdene. Dette var tidligere et utpreget jordbruksstrøk, av industri nevnes et garveri i 1860-årene. Da boligutbyggingen tok til fra 1967, ble Tokerud brukt om hele distriktet lengst øst i Groruddalen, senere ble Stovner navn på den nye bydelen. Det meste av bebyggelsen er fra 1970-årene (ved Selvaagbygg). Tokerud ungdomsskole åpnet 1975.