Tokerudberget

Tokerudberget, Stovner, bydel Stovner, blindvei sørover fra Vestlisvingen. Navn 1971 etter Tokerudgårdene.