Tonsen transformatorstasjon

Tonsen transformatorstasjon, Sinsenveien 86, transformatorstasjon tatt i bruk da overføringsanlegg fra Kykkelsrudanlegget, landets største kraftproduksjons- og overføringsanlegg ble satt i drift i 1903. Langs den lange ledningen fra Kykkelsrud kraftverk i Askim til Slemmestad i Røyken var det en rekke transformatorstasjoner, bl.a den på Tonsen. Hit kom kraften fra Glomma før den ble fordelt til Aker herred og senere til Kristiania i de første tiårene av 1900-tallet. Det var det private selskapet Glommen Træsliberi som stod for utbyggingen av både ledningsnettet og transformatorstasjonene; den største av disse var Tonsen med to trasnformatorer. I 1917 erhvervet Aker kommune Rånåsfoss i Sørum, og startet byggingen av et nytt kommunalt kraftverk, ferdig i 1922. Samme år ble Aker Elektrisitetsverk etablert som et kommunalt selskap.

20. juli 1933 slo lynet ned i transformatorstasjonen, og både bygningen og installasjonene ble totalskadet, og hele Aker ble mørklagt. En ny transformatorstasjon stod ferdig oppført i 1934, arkitekt var Jørgen Berner.