Torjusbakken

Torjusbakken, Husebyåsen, bydel Ullern, fra Husebybakken til Hemmestveitbakken. Oppkalt 1951 etter skiløperen Torjus Hemmestveit (1861–1930). Hovedsakelig småhusbebyggelse. Vestover fra Torjusbakken går blindveien Mikjelsbakken.

Bygninger m.m.:

15, 17, 19 og 20. Fire terrasseblokker oppført i 1970-årene for Søndre Huseby Boligstiftelse (ark. John Engh). Blokkene ble oppført på samme tid som blokkene i Sondrevegen.