Sondrevegen

Sondrevegen, Husebyåsen/Montebello, bydel Ullern, fra Nordheimbakken til snuplass øst for Husebybakken. Oppkalt 1951 etter skiløperen Sondre Norheim (1825–97), kalt den moderne skiløpingens far. Hovedsakelig småhusbebyggelse.

Bygninger m.m.:

1–4. Blokker fra 1970-årene i den vestligste delen av veien. Nr. 1 er en høyblokk med leiligheter, kontorlokaler og butikklokaler, 2, 3 og 4 er syv terrasseblokker. Blokkene ble oppført for Søndre Huseby Boligstiftelse (ark. John Engh). Blokkene ble oppført på samme tid som blokkene i Torjusbakken.

16. Det første huset som ble bygd i Husebyåsen i etterkrigstiden, en toetasjes enebolig ved hjørnet av Husebybakken, innflyttet 1946.