Tormods vei

Tormods vei, Bekkelagshøgda, bydel Nordstrand, fra Sandstuveien til Granstuveien. Oppkalt 1926 etter den islandske skalden Tormod Kolbrunarskald, som døde i slaget på Stiklestad 1030. Øst for veien gikk grensen mellom Søndre Hellerud og Abildsø gårdsutmark. Det er bevart rester av steingjerdet som markerte skillet.