Torsborgveien

Torsborgveien, Holtet, bydel Nordstrand, fra Solveien til Holtveien. Navn 1929 etter villaen Thorsborg (Holtveien 19).