Tostrup og Lindorffs pigeskole

Tostrup og Lindorffs pigeskole, privat pikeskole drevet 1895–1900 av frøknene Thalla Fredrikke Tostrup, senere gift Prytz, (1865–1949) og Linda Lindorff (1853–1939). Skolen, som holdt til flere steder i de årene den eksisterte, drev først og fremst undervisning i engelsk og tysk. I det første året hadde den lokaler i annen etasje i St. Olavs gate 13. 1896–99 var den i første etasje i Inkognitogata 4, da hadde den 12 elever i klassen samt barnehage. Også i skolens siste år, da den holdt til i første etasje i Holtegata 25, hadde den barnehage. Linda Lindorff, som hadde lang er faring som lærerinne, fortsatte i 1901 og i årene som fulgte å gi privatundervisning i sitt hjem i tredje etasje i Gyldenløves gate 2 og undervise på Berles skole.