Tostrups løkke

Tostrups løkke, løkke som lå ved Drammensveien 81. I bakken ned mot Skarpsno lå en enetasjes tømmerbygning som i 1853 ble kjøpt av Jacob Tostrup, juvelérfirmaets grunnlegger. Han var en ivrig gartner og skapte en frodig hage full av eksotiske blomster og trær. Oppover fjellknausen bak huset slynget det seg stier, og øverst kunne man finne modne meloner og druer. Det finnes dessverre ikke spor tilbake etter all denne frodigheten.

Opprinnelig var løkken en del av husmannsplassen Terningbekken. I 1752 fikk prokurator Leonhard Scheitli forpaktet plassen og anla hage med lysthus. I 1810 kjøpte major Christian Juel Terningbekken, som da ble kalt Stueløkken. Den ble straks videresolgt, og i 1820-årene var baker, stadshauptmann Jacob Bølling eier, og han bygde våningshus og uthus. Det var løkken med disse bygninger Jacob Tostrup kjøpte i 1853.

Løkken må ikke forveksles med Tostrupløkken i Akersbakken.

Referanser i denne artikkelen

Terningbekken

Referanser til denne artikkelen

Terningbekken