Terningbekken

Terningbekken,

1. Bekk fra Frognerjordet gjennom løkken Elisenberg (Schafteløkken) til utspring i Frognerkilen ved Skarpsno, også kalt Skarpsnobekken.

2. Husmannsplass under Frogner hovedgård, lå på oversiden av Drammensveien like nedenfor den nåværende C. A. Pihls gate (Tostrups løkke). Største delen av Terningbekkens utmark lå på nedsiden av Drammensveien mellom Skarpsno og Mellembekken, som gikk der Leiv Eirikssøns gate ligger i dag. I en periode strakte eiendommen seg helt til Skillebekk. Den østligste delen ble anlagt som lyststed av Ole Eger, som forpaktet området i 1806. I 1860-årene ble her reist et herskapelig murhus, Bjørn Farmanns gate 16, som ble brukt som hirdheim under krigen.