Skarpsnobekken

Skarpsnobekken eller Terningbekken, bekk som sprang ut ved «Sorgenfribakken», bakken i Majorstuveien ned til Sorgenfrigata. Bekken fortsatte ned Neuberggata og langs Schafteløkken. Derfra kom et tilløp, kloakk 1888. Skarpsnobekken løp så ned til Drammensveien og under jernbanelinjen til Frognerkilen. Den ble tildekket i 1889.