Tranga

Tranga, Bekkelagshøgda, bydel Nordstrand, populær betegnelse på gangvei med trapper mellom Dovresvingen og Granveien. Gangveiens fortsettelse fra Granveien til Kirkeåsveien kalles Lilletranga.