Trasop (plass) Skøyen

Trasop, en tidligere husmannsplass med gnr. 144/1, som lå mellom Hellerudfaret og Trasoppterrassen. Den lå under Nordre Skøyen i 1771. Plassbebyggelsen er revet. Imperativnavnet tyder på at det var et lite hvilested for folk og hester som dro

langs plankeveien gjennom Østmarka til Christiania.