Trettebakken

Trettebakken, Røa, bydel Vestre Aker, fra Ekraveien til Sørkedalsveien. Navn 1955 etter Trettejordet, et jordstykke som det etter tradisjonen var uenighet om da Voksen gård ble delt i to. Hovedsakelig rekkehus og mindre blokker. Der veien munner ut i Sørkedalsveien, var det tidligere en kolonialforretning, Røa-Kvikk, med adresse til Sørkedalsveien.