Ekraveien

Ekraveien, Røa, bydel Vestre Aker, fra Harald Løvenskiolds vei til Ankerveien ved Bogstad Golfbane. Veien krysser Røabanen ved stoppestedet Ekraveien. Navnet vedtatt 1936; ekre betyr åker som ligger brakk. Småhusbebyggelse, lengst oppe lavblokker. Her mellom Ekraveien og Bjerkebakken oppover mot Ankerveien og Golfbanen går veiene Golfstubben og Nordengstubben. Fra Ekraveien til Nordengveien går Røahellinga.

Stoppestedet Ekraveien, som nå er T-banestasjon, hadde tidligere Narvesen-kiosk.