Nordengveien

Nordengveien, Røa, bydel Vestre Aker, fra Griniveien til Bjerkebakken, siste stykke som gangvei. Navn etter plassen Nordenga (Vækerøveien 195), vedtatt 1936. Hovedsakelig småhusbebyggelse, men i området nærmest Griniveien er mange småhus erstattet av blokker. Fra Nordengveien i bue vestover går blindveien Røa terrasse.

9. Røa kirke.