Trosterud gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Trosterud, gård med gnr. 142/26, Dr. Dedichens vei 26, har navn sammensatt av fuglenavnet trost, brukt som mannsnavn og ruð, rydning. Gården var delt i to bruk.

1. Søndre Trosterud, gnr. 141/3, ble solgt i 1686. 1800 ble den solgt til Arne Hanssøn Haugerud som slo den sammen med Haugerud. Fradelt igjen 1834 og overtatt av Dr. Dedichens Privatklinikk 1901.

2. Nordre Trosterud, gnr. 142/1 (142/26) ble solgt fra Kronen 1668. Fra 1833 ble den overtatt av brukeren, og 1909 overtatt av Dr. Dedichens Privatklinikk. Nå barnehage.

Trosterud har hatt to husmannsplasser, Fagerholt (ved nordenden av Lutvann) og Lut (ved nordøstenden av Lutvann).