Tverrvei 1–4

Tverrvei 1–4, Lillo terrasse, bydel Nordre Aker, blindveier vestover fra Skolebakken. Tverrvei 1–3 fikk navn 1915, Tverrvei 4 1935. Til alle veiene ligger arbeiderboliger i tre fra siste halvdel av 1800-tallet, oppført for arbeidere ved industribedriftene i Nydalen. Noen av husene ble satt opp og eid av Nydalens Compagnie.

Tverrveiene hadde opprinnelig andre navn som er blitt brukt på folkemunne:

Nr. 2 – «Blommegata»,

Nr. 3 – «Haugerudgata».

Nr. 4 – «Jonasgata».