Undergrunnsbanen

Nationaltheatret stasjon i 1978. - Foto Rolf Thoresen / Oslo byarkiv / Creative Commons

Undergrunnsbanen, tidligere brukt betegnelse for de vestlige forstadsbanenes tunnelstrekning mellom Nationaltheatret og Majorstuen. Arbeidet med tunnelanlegget tok til allerede 1912, men ble innstilt 1914, dels på grunn av politisk uklarhet med hensyn til endestasjonens nøyaktige plassering, dels på grunn av erstatningssøksmål fra huseiere i Hegdehaugsveien etter alvorlige sprekkdannelser i flere bygårder. En planlagt stasjon i Homansbyen ble ikke fullført, men planer om en stasjon her eksisterer fremdeles. Etter at Valkyrie plass raste ned i tunnelen, ble det anlagt en stasjon her i stedet. Først i 1926 ble arbeidene gjenopptatt, og undergrunnsbanen kunne åpnes 28. juni 1928.

Navnet var nok inspirert av det engelske underground. De nye tunnelbanene som Oslo kommune lot bygge i 1960-årene, fikk navnet T-bane (Tunnelbanen) etter svensk forbilde, og dette navnet brukes også offisielt om de vestlige banene etter overgangen til pendeldrift 1993–95.