Veitvetstubben

Veitvetstubben, Veitvet, bydel Bjerke, fra Veitvetveien til bom ved Erich Mogensøns vei, som den tidligere var en del av. Navn etter Veitvet gård, vedtatt 1985.