Via Nova

Via Nova, Nordstrand, bydel Nordstrand, fra Solveien østover mot trikkelinjen. Navn 1919 etter «Villa Nova» (Solveien 97), som ble drevet som pensjonat i 1890-årene.