Vor Frue Hospital

Foto: Anne-Sophie Ofrim, 2015 / Creative Commons

Vor Frue Hospital, tidligere sykehus i Ullevålsveien 2, oppført av St. Josephsøstrenes Norske Ordensprovins 1895–96 (ark. Ole Sverre). Det ble drevet som privat sykehus og fikk et tilbygg ca. 1920 (ark. O. Sund). Det ble solgt til Oslo kommune 1979 og deretter administrert av Aker sykehus med 55 senger til rehabilitering av kirurgiske og indremedisinske pasienter, dessuten daghospital og poliklinikk for urologi. 1990 ble virksomheten overført til Aker sykehus, fra 1998 var Vor Frues Hospital frem til 2018 en avdeling i Klinikk for voksenpsykiatri ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.