St. Josephsøstrenes Hjem

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

St. Josephsøstrenes Hjem, Glads vei 23, kommunitet (kloster) for St. Josephsøstrene av Chambéry. Her ligger også Joseph Huset, en utdanningskommunitet, og St. Joseph Retrettsenter, et økumenisk senter for retrett og åndelig veiledning etter tradisjon fra Ignatius Loyola, inngang fra Brannvaktveien 5.

Fire søstre fra denne ordenen kom til Christiania i 1865 etter invitasjon fra soknepresten i St. Olav kirke og begynte sin virksomhet med skole for katolske barn av fremmedarbeidere og sykepleie fra Teatergaten 4. I 1868 flyttet de til Akersgata 4 og kalte virksomheten St. Joseph Institutt. Det besto av provinshus for søstrene og St. Sunniva skole, en skole for alle. I 1877 fikk de tillatelse til ambulerende sykepleie, og startet 1883 landets første katolske hospital, Vor Frue Hospital da de overtok Akersveien 13 (og senere etter hvert fram til 1900: nr. 9, 11 og 7 pluss Ullevålsveien 2). Sykehuset solgt til kommunen 1979.

1895 ble en eiendom i Ullernchausséen ervervet først som rekonvalesenthjem og 1900 som novisehus. Det ble solgt 1988. Hovedhuset på Grefsen gård (Vestre) var overtatt 1935 og ombygget 1951, tilbygget ferdig 1988 og låven ombygget 1989 (Artic arkitekter) og 1999-2001. Retrettsenteret som søstrene hadde startet på Nesodden flyttet til låven 2007. På taket av Retrettsenteret en klokke støpt hos O. Olsen & Søn, Nauen.