Carl Berners plass

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Carl Berners plass sett fra Trondheimsveien mot sentrum. Foto: Helge Høifødt
Carl Berners plass stasjon fotografert 2022. Foto: Aslak Malmåsen

Carl Berners plass, bydel Grünerløkka, ved krysset Christian Michelsens gate/Tromsøgata/Trondheimsveien/Grenseveien. Oppkalt 1934 etter Venstre-politikeren Carl Christian Berner (1841–1918), som var stortingspresident under unionsoppløsningen 1905. Plassen har gitt uoffisielt navn til boligområdet mellom Sinsen og Rodeløkka, da med strøksnavnet Carl Berner.

Den er en del av Ring 2, og er trafikknutepunkt for bussruter øst–vest og nord–sør, samt sporvognslinje. T-banestasjonen med innganger i Grenseveien ble åpnet 1966. Plassen er en av Oslos mest trafikkerte veikryss og har i alle år vært opplevd som en flaskehals med lange køer i alle retninger. Økenavnet «Den røde plass» henspiller på at det var praktisk talt umulig å passere krysset uten å få rødt lys.

Carl Berners plass ble betydelig oppgradert 2008–10 med midler fra Oslopakkene, blant annet med anlegg av en firkantet rundkjøring på plassen, mens lysreguleringen ble flyttet ut i sidegatene.

Bygninger m.m.:

Rundt plassen ligger bygninger fra 1930-årene, men det er kun én bygning som har adresse til plassen, nemlig den seksetasjes boligblokken med forretningslokaler i første etasje, som ligger rett nord for plassen; den har adresse Carl Berners plass 2. Den ble oppført 1935–36 sammen med boligblokkene Christian Michelsens gate 1 og 3, som den er sammenbygd med, arkitekt F. S. Platou. Da gården var ny, var det her bank, fruktforretning, kolonialforretning, fiskeforretning, parfymeri og bokhandel. Bokhandelen var Sinsen Bok- og Papirhandel, etablert i 1936 av Valborg Qvist (1872–1969), som hadde drevet Erik Qvist Bokhandel på Drammensveien (nå Henrik Ibsens gate) siden hennes mann, Erik Qvists død i 1917. I 1941 overlot hun bokhandel sin her til sønnen Erik Qvist (1904–85). Rett nord for bygningen ligger den parklagte Bülow-Hanssens plass. Ved plassen lå tidligere Ringen kino, nå dagligvarebutikk.

I forretningslokalene er nå blant annet Kaffekompaniet, Mini sushi, Sverres kafé, Yueh Chun You, Carl Berner delikatesse og pizzeriaen Vår Favorit Abdul Hadi.