Ekeberg gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Ekeberg gård i Ekebergveien 65, fotografert i 1941. Foto: Wilse, Anders Beer / Nasjonalbiblioteket / Public domain

Ekeberg, gård med gnr. 151/1, adresse Ekebergveien 65. Navnet kommer av norrønt Eikaberg, sammensatt av trenavnet eik og berg. Gården tilhørte i middelalderen Oslo bispestol. I 1582 ble Ekeberg utlagt til bymark. Gården ble solgt fra kronen i 1778 til Søren Andreas Røhrt (1725–81), og 1781 ble den stamhus, Akers eneste og et av de få i landet. Stamhuset Ekeberg ble først oppløst 2005. I 1771 fikk gården nytt våningshus, påbygd annen etasje 1777. Det står fortsatt og har innebygd svalgang, resten av husene er revet. 1933 ble gården overdratt til kommunen. Huset er markert med et blått skilt satt opp av Oslo Byes Vel.

Ekeberg hadde tre husmannsplasser i 1771: Berget (Østre ved Ekeberg barneskole, senere navn Engeland), Berget (Vestre med usikker plassering) og Tempelet ved dagens Einerveien. I siste halvdel av 1800 tallet hadde Ekeberg 16 husmannsplasser og flere bortleide løkker.

Ekeberg Camping ligger på eiendommen.