Romsås senter

Romsås senter, Romsås, bydel Grorud, vei og forretningssenter midt i Romsåsområdet, kjørevei gjennom senterets kjelleretasje fra Odvar Solbergs vei til Ravnkollbakken. Navnet vedtatt 1975. I senteret ligger Tiurleiken skole.

1–8. Romsåssenteret, bydelssenter oppført 1972 (ark. Haakon Mjelva). Bygning i sju etasjer med sentralhall, inneholder butikker, eldresenter, trygdeboliger og Romsås sykehjem. Like ved senteret ligger et parti med bart fjell der det er risset inn forskjellige mønstere. Dette er såkalte «hoggelapper» som ble hugget inn i fjellet som maler for steinhuggere. Steinpartiet med «hoggelappene» er markert med et av Selskabet for Oslo Byes Vels blå skilt.

Førti meter under senteret ligger Romsås T-banestasjon, oppført 1974. Heis til Romsås T-banestasjon i fjellet.