Ryenbergveien

Ryenbergveien, GamlebyenRyen, bydel Gamle Oslo og Nordstrand, fra Konows gate til Enebakkveien. Gammelt lokalnavn på veien over Ryenbergene til Ryen gård, offisielt navn 1879. Den nedre delen (nedenfor krysset med Utsikten) samt Utsikten ble før innlemmelsen i Kristiania 1879 kalt Nye Egebergvei. Veien var fra gammelt innkjøringsvei til Oslo fra sør. I nedre del flere gamle trehus fra før byutvidelsen 1878.