Sofienberg skole

Sofienberg skole, Trondheimsveien 48, ungdomsskole (8–10), opprettet 2014. Skolen holder til i lokalene til den tidligere Sofienberg videregående skole. Etter mange år som vidergående skole åpnet Sofienberg skole som ungdomsskole i august 2014. Skolen ble totalrehabilitert og fremstår nå som ny og moderne i en historisk drakt. Den hadde 402 elever i skoleåret 2018/19. Den tidligere rektorbygningen på skoleområdet er ombygd til barnehage (Kråkeslottet barnehage)

I 2014 åpnet Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen her. Språksenteret ble etablert som treårig prosjekt høsten 2014. Fra høsten 2018 gikk Språksenteret over fra prosjekt til ordinær drift. Nyankomne elever skal lære norsk raskest mulig slik at de kan følge opplæringen ved nærskolen. Språksenteret hadde 53 elever i skoleåret 2018/19.

Historikk

Allumeskole / Folkeskole. Skolen ble oppført som allmueskole og tatt i bruk 1883; reist etter samme plan som Gamlebyen og Tøyen skoler (ark. N. Thomassen). Annet byggetrinn 1912 (ark. B. Berntsen). Skolen var folkeskole frem til 1961. Den ble påbygd 1971. Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1910 (1681 elever). Dette var den første skolen i byen med sentralfyring og ventilasjonsanlegg. Skolen hadde guttemusikkorps 1905–14, og et nytt fra 1923. Etter at folkeskolen var lagt ned i 1961, fortsatte korpset som amatørkorps og eksisterer fremdeles som Sofienberg Musikkorps.

Krigsårene. Skolen ble rekvirert av tyskerne 14. april 1940 og brukt som kaserne under hele krigen, en del rom i overlærerboligen ble brukt av offiserer. Her hadde Frontleitstelle 12, forsyningskommandoen, innkvartering av soldater fra Marinen som var på gjennomreise. Etter frigjøringen ble skolen overtatt av britiske tropper, den ble frigitt av britene 29. desember.

Høyere skole / Gymnas / Videregående skole. Sofienberg folkeskole ble avviklet fra 1959. Samtidig med avviklingen av folkeskolen, ble det satt i gang realskoleklasser i en nyopprettet høyere skole, Sofienberg høyere skole. I 1961 var folkeskolen historie, og skolen ble deretter drevet som realskole og gymnas. Skolens russemerke var en S og en G sammensatt så det lignet en sittende gris. Gymnasset ble nedlagt fra 1969.

Skolen fortsatte fra 1971 som Sofienberg videregående skole med tilbud innen yrkesfaglig utdanning, da også skolebygningene ble overtatt av Oslo elementærtekniske skole og Oslo tekniske skole. Fagskolen i Oslo holdt til her fra 1971 til 2013, da den flyttet til Kuben yrkesarena. Sofienberg videregående skole ble lagt ned 2013 og tilbudene flyttet til den nye Hersleb videregående skole, som åpnet i 2014. I en overgangsfase hadde elevene undervisning i den tidligere Bredtvet videregående skole.